Virat Kohli

Virat Kohli

0 Run/ 4 Boll

R. Sharma

R. Sharma

72 Run/ 41 boll

H. Pandya

H. Pandya

17 Run/ 13 boll

KL Rahul

KL Rahul

6 Run/ 7 boll

S. Yadav

S. Yadav

34 Run/ 29 boll

R. Pant

R. Pant

17 Run/ 13 boll

D. Hooda

D. Hooda

3 Run/ 4 boll

R. Ashwin

R. Ashwin

15 Run/ 7 boll

B. Kumar

B. Kumar

0 Run/ 2 boll

A. Singh

A. Singh

1 Run/ 1 boll